nmh - Logo
Menu

Siden 2014 har Norsk Håndverksmalt (Nordic Craft Malt Cooperative) arbeidet med å knytte kontakt og utvikle allianser med regionale aktører innenfor korndyrking, håndterings, malteri og bryggeri-industrien. Vi har hatt et tett samarbeid med Innovasjon Norge under arbeidet med å identifisere mulighetene for å produsere høykvalitetsmalt for mat- og drikkeindustrien.

Hovedformålet til medlemsorganisasjonen vil være å etablere en plattform for utviklingen av en rekke malterier i regionen.

Medlemsorganisasjonen vil stå ansvarlig for å distribuere malt av konsekvent høy kvalitet. For å nå dette målet i Norden, vil Norsk Håndverksmalt etableres med bred målsetning som kobles sammen gjennom de forskjellige aspektene i verdikjeden. Medlemsorganisasjonen vil med dette ta sikte på følgende mål:

  1. Produsere høykvalitetsmalt fra lokale eller regional byggkornavlinger.
  2. Fungere som et undervisende apparat hvor bakere, bryggere, bønder og nye maltprodusenter kan få praktisk erfaring med malting.
  3. Fungere som en demokratisk og åpen informasjon- og ressursbase mellom publikum, forskningsgrupper, matspesialister, bryggere, maltprodusenter og korndyrkere hvor:
    • Medlemsorganisasjonen fungerer som en felles læreplattform.
    • All relevant erfaring tjener både dyrkere, maltere, bryggere og bakere.
    • Kunnskap taes i bruk både på jordet, i malteriet og bryggeriet.

Norsk Håndverksmalt er en medlemsorganisasjon hvor medlemmene vil ha direkte innflytelse på hvordan organisasjonen utvikles, hvilke produktert og tjenester som selges og til hvilken pris. Dette gjennom hvert medlems individuelle stemmerett og kontroll over medlemsorganisasjonens styremedlemmer.


Vision

Norsk Håndverksmalt will be the key Nordic provider of consistently crafted specialty malts for the foods and beverages industries.

Mission

Developing and supporting the local grain farmers and craft maltsters, through product sales and purchasing, educational outreach, best practices in production, grain handling routines and certification of the members and their crafted malt qualities through a democratic and open environment.

Values

Consistent, quality, sustainable and certified