nmh - Logo
Menu


Siden 2014 har Norsk Håndverksmalt (Nordic Craft Malt Cooperative) arbeidet med å knytte kontakt og utvikle allianser med regionale aktører innenfor korndyrking, håndterings, malteri og bryggeri-industrien. Vi har hatt et tett samarbeid med Innovasjon Norge under arbeidet med å identifisere mulighetene for å produsere høykvalitetsmalt for mat- og drikkeindustrien.

Hovedformålet til medlemsorganisasjonen vil være å etablere en plattform for utviklingen av en rekke malterier i regionen.

Medlemsorganisasjonen vil stå ansvarlig for å distribuere malt av konsekvent høy kvalitet. For å nå dette målet i Norden, vil Norsk Håndverksmalt etableres med bred målsetning som kobles sammen gjennom de forskjellige aspektene i verdikjeden. Medlemsorganisasjonen vil med dette ta sikte på følgende mål:

 1. Produsere høykvalitetsmalt fra lokale eller regional byggkornavlinger.
 2. Fungere som et undervisende apparat hvor bakere, bryggere, bønder og nye maltprodusenter kan få praktisk erfaring med malting.
 3. Fungere som en demokratisk og åpen informasjon- og ressursbase mellom publikum, forskningsgrupper, matspesialister, bryggere, maltprodusenter og korndyrkere hvor:
  • Medlemsorganisasjonen fungerer som en felles læreplattform.
  • All relevant erfaring tjener både dyrkere, maltere, bryggere og bakere.
  • Kunnskap taes i bruk både på jordet, i malteriet og bryggeriet.

Norsk Håndverksmalt er en medlemsorganisasjon hvor medlemmene vil ha direkte innflytelse på hvordan organisasjonen utvikles, hvilke produktert og tjenester som selges og til hvilken pris. Dette gjennom hvert medlems individuelle stemmerett og kontroll over medlemsorganisasjonens styremedlemmer.

 

Forum

  • About the forum
   These forums will be for general information and communication about malt production.
  • 0
  • 0
  • Ingen emner

  • Malt production
   An open resource for all members to discuss malt systems and there availability, price and suitability to the market, traditional malting and home based micro malting. Additional discussions will be provided on malt house operations and best practices within managing the grain supply, storage, production routines and finally cleaning and packaging of finished malts for the market.
  • 0
  • 0
  • Ingen emner