nmh - Logo
Menu

Craft malting in the Nordics

Exploring local terroir

Den kommersielle maltindustrien i Norge forsvant for mer enn 30 år siden. All maltproduksjon i Norden er nå styrt hovedsaklig gjennom de større malthusene. Det har det siste tiåret vært en betraktelig økning av mikrobryggerier, og med denne økningen har etterspørselen for lokalproduserte ingredienser blitt stor.

Over de siste 15 årene er det blitt gjennomført en betraktelig mengde statlig finansierte undersøkelser på mulighetene rundt dette. Siden 2001 har forskningen fokusert på mulighetene for å returnere maltproduksjonen til Norge.

Norsk Håndverksmalt arbeider aktivt med å gjennomføre de enkelte stegene for å realisere denne muligheten.